Munchmuseet, MM K 2922

MM K 2922, Munchmuseet. Datert 23.03.1898. Brev fra Julius Meier-Graefe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Monsieur E. Munch
    Café Bauer
    Berlin W
    Unter den Linden 

      
    
    Lieber Freund
 Ich freue mich
dass Du kommst, es wird die
höchste Zeit für den Holzschnitt.
Grüss Dehmel in Berlin, wenn
Du ihn siehst.

    Levin ist in Florenz. Maus
grüsst herzlich.

    Meine Adresse ist:      J. MEIER-GRAEFE     PARIS: 37, Rue Pergolése
    
    Dein MG