Munchmuseet, MM K 3529

MM K 3529, Munchmuseet. Datert 11.05.1923. Brev fra Wilhelm Felsing, Hof-Kunstkupferdruckerei O. Felsing.