Munchmuseet, MM K 3659

MM K 3659, Munchmuseet. Datert 22.04.1914. Brev fra Fritz Gurlitt.