Munchmuseet, MM K 4141

MM K 4141, Munchmuseet. Datert 16.10.1916. Brev fra Richard Bergh, Nationalmuseum Stockholm.