Munchmuseet, MM K 4454

MM K 4454, Munchmuseet. Datert [??].[??].1906. Brev fra Karen Bjølstad.