Munchmuseet, MM K 4547

MM K 4547, Munchmuseet. Datert 17.05.1896. Brev fra Karen Bjølstad.