Munchmuseet, MM K 4632

MM K 4632, Munchmuseet. Datert [??].[??].1917. Brev fra Karen Bjølstad.