Munchmuseet, MM K 4687

MM K 4687, Munchmuseet. Datert 23.12.1912. Brev fra Karen Bjølstad.