Munchmuseet, MM K 4687

MM K 4687, Munchmuseet. Datert 23.12.1912. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstran. 23de
Des    Kjære Edvard!


    Glædelig Jul ønskes
Dig hjertelig. – Du skal
have Tak, megen Tak
for din Godhed, tænk
igjen at sende os
saa deilige Sager.

    Inger var i Byen og
ordnet med Kassen, saa
den er paa Veien. Saa
ber vi Oline Juledag,
saa hun kan faa baade
Dyr og Penge, aa hvor

 

      

blier rørt, ved at Du al-
tid husker hende. –

    Vi har sendt Pengene til
Andrea, hun ønsker sig
Skindtøi, og det var
da best hun kjøber det
i Bergen. – Hun blir nok
overrasket, glædestraalende,
ved at faa saameget.
Johanne har sendt os Jule
kort, hun kan ikke nok
sende Dig Tak, fordi Du er
saa snil mod Andrea.
Jeg havde Kort fra Alfred
han har været meget alvor-
lig syg. Er nu paa Lilleham-
mer paa Langset. – –

    Ja tusind Tak for
alt, kjære, kjære Edvard

    
    Din
K. Bjø.


    Inger hilser Dig
hjertelig og takker