Munchmuseet, MM K 4747

MM K 4747, Munchmuseet. Datert 14.01.1906. Brev fra Karen Bjølstad.
Filologisk kommentar: Den franske torpedokrysseren "Cassisni" var på statsbesøk i Norge 8. - 13. januar 1906. Morgenen 12. januar var det jordskjelv på Sørlandet og i Lier. Dersom dette også kunne merkes på Nordstrand, kan det være dét Karen referer til.