Munchmuseet, MM K 4778

MM K 4778, Munchmuseet. Datert 14.07.1918. Brev fra Karen Bjølstad.