Munchmuseet, MM K 4778

MM K 4778, Munchmuseet. Datert 14.07.1918. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 14de    Kjære Edvard!


    Først maa jeg ønske
Dig al Held og Lykke
med din nylig kjøbte
Landeiendom i Vestby. –
Og saa maa jeg sen
de Dig mangfoldig Tak
for alt det Du sendte
os med Laura. – Det
var jo saa altfor meget

 

      

af nydelige Saker, som
jeg synes Du selv skul-
de have. – De kost-
bare Æg og det deilige
Smør, (nykjærnet), Jordbærene
Melonen, Morellene, Blom-
sterne. – Og saa Hønen,
Du kan tro, den har
smagt os godt, vi
har havt 3 nydelige Mid-
dage af den, og har end-
nu en Ret tilbake. –
Du kan tro, den var fed.

    Idag har vi da havt
en deilig Dag Solskinsdag,
det saa jo noget

 

      

truende ud med Reg-
net i de siste Dage,
men det kan nok
blive bra, kanske rent
storartet Høst. –

    Inger er meget optaget
med sin Haveflek, hun
har i den tørre Tid
havt Arbeide med Vanding
– men det nyttet ikke
stort, det maa Regn til. –
Du havde vel meget
Besvær med dine Folk
i den lange tørre Tid
baade i Hvidsten og
«Ekely» –

    Jeg faar afbryde min
Skrivelse, som vist

 

      

er noksaa utydlig, Øinerne
svigter noget imellem,
men jeg maa jo ikke
klage, jeg har faaet
bruge dem saalænge. –

    
    Saa sender jeg Dig da
mange Hilsener og Tak

    Din heng Karen Bjølstad