Munchmuseet, MM K 4834

MM K 4834, Munchmuseet. Datert [??].06.1911. Brev fra Inger Munch.