Munchmuseet, MM K 4834

MM K 4834, Munchmuseet. Datert [??].06.1911. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. maler Edv. Munch
    Kragerø

 

      

    Tak for blomsterne.
Jeg skal hilse dig for L og
si tak for den første blomsten
og den siste buketten. Det er fælt
koldt nu, det begynder saa smaat
at sne.
        Hilsen fra tante
    din I. M.