Munchmuseet, MM K 4883

MM K 4883, Munchmuseet. Datert 31.10.1933. Brev fra Inger Munch.