Munchmuseet, MM K 4883

MM K 4883, Munchmuseet. Datert 31.10.1933. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
31-10-33    Kjære Edvard.
 Tak for de deilige epler, jeg har nu
en hel del til å gi bort. Den vaskekosten er for tung
for mig. Jeg har for 3 måneder siden slått albuen, å
det er litt ømt enda. Jeg bruker en ganske lett klut
å en lett stang, å jeg er ikke redd for vand, jeg vasker
alt mit tøi. Så er det vanskeligt å få kluten tør når
den sitter fast. Tak for den gode mening. – Det vil bli
så trykt for mig å vite dig på et roligt, sundt sted.
Du har ofret dig så for mig den hele tid, å desværre
har hat megen uro for min skyld, nu må du bare
tenke på din helbred, å få den ro du behøver. Siden
jeg har fått sånn appetit, å spiser alt muligt, men
lite kjøtt, har jeg fått varme i kroppen, å er meget
bedre rustet mot forkjølelser. I hele sommer hadde jeg
øie, nese å halskatarh; efter to måneters kur med to-
mater, epler å den gode appetit, tåler jeg alskens vind
å vær, å hørslen bedres så jeg hører musikken. Jeg
tar osså jernpiller. Gammelost er bare sundt, der er gjær-
stoffe som er bra. Jeg spiser ofte gammelost, den gir sånn
appetit om morgenen. Jeg tror tomatene har renset blodet,
så appetitten er kommen. Det er mange som sier nu at
man

 

      

trenger kraftigere kost enn vegetarmaten. De som
har bronkitt å katarher må styrke sig med en allsidigere
kost; jeg føler jeg må det. Nu har jeg en sterk
mave, tåler alt. Igår hadde jeg lutefisk, å den smakte
utmerket. Tante Jette var så gla i lutefisk; når hun
hos os blev traktert med den om aftenen, var hun strå-
lende. I disse skarpe, stormende høstdage har jeg
følt nytten av å ha spist godt å kraftigt.

    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger.

    Jeg skal spille for en gammel
ensom presteenke. Sånnt passer
for mig, det er så ufarligt å omgås
gamle. Når jeg får en sånn gjerning
tror jeg at jeg blir sterkere, å da kommer
jeg ikke til å plage dig med nervøsitet.