Munchmuseet, MM K 4885

MM K 4885, Munchmuseet. Datert 06.03.1934. Brev fra Inger Munch.