Munchmuseet, MM K 4885

MM K 4885, Munchmuseet. Datert 06.03.1934. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
6/3 34    Kjære Edvard.


    Tusen takk for brevet å for det glimrende
billede, det er som jeg skulde se dem lyslevende.
Karikaturen av dig er osså glimrende. Fipps uttrykk
kjenner jeg godt; jeg måtte le da jeg åpnet brevet.
Jeg vil sikkert komme mig her; nu er været ikke
det beste for katarh, jeg har katarh i nese å øregange,
å det hindrer en fuldstendig helbredelse i øiet, men alt blir
bra når været blir godt. Jeg kommer mig så godt
ellers. Her er en 74 årig frue som er nesten lamm.
Hun er henrykt over musikken, hun er meget
musikalsk. Nesten alle jeg treffer har de forbindelse
med forhenværende elever. En slektning av fruen
var en svært flink elev, nu en bankmand.
Når Laura kommer tar hun veien tilfods indover
byen, hun er begeistret for luften. Hver gang
jeg hadde ondt i øinene måtte jeg tenke på
hvor du har hatt det slemt med dine øine, å
så har du vært så tålmodig. Det billede du

 

      

du sendte mig for 3–4 år siden, tør jeg nesten ikke
se på, så elendig ser du ut der; det er noe annet
nu å se på dine øine. Her er ganske få gjester,
snille damer, å likeledes betjening å bestyrerinde.
Jeg skal nu skrive til den utrettelige fru Kaarbø,
å da hilser jeg henne fra dig. Armen er så
god til å spille, den har aldrig vært så god før,
maseringen er glimrende. Den gamle frue sa
til mig at det var aldeles forbausende hvordan
musikken gikk, tross øine, arm å hørsel.

    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger