Munchmuseet, MM K 4887

MM K 4887, Munchmuseet. Datert 05.11.1934. Brev fra Inger Munch.