Munchmuseet, MM K 4887

MM K 4887, Munchmuseet. Datert 05.11.1934. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
5 11. 34    Kjære Edvard.


    Det var ikke iår jeg sendte penge,
unntagen de 50 til konfirmationen.
Ifjor vår og høst sendte jeg pengene.
De siste under adr. Dr. Kinck, Kragerø.
Jeg har ikke hørt om de er kommen
frem. Desværre har jeg mistet kvitteringen
men jeg skal forhøre mig på posthuset
om størrelsen av summen. Det var efter
møtet med Meidell på Holmenkollen
at du sa jeg skulde sende A. 600. Jeg
skrev dette til A., men nogle dage efter
sa du hun ikke måtte få alle pengene
med engang og så sendte jeg i to avdelinger.
Jeg tok pengene fra de store summe du
sendte mig. Du sendte kanske ifjor jul

 

      

penge til henne. Jeg kan osså spørre
Elias om pengene er kommet frem,
men jeg vil først forhøre mig på
posthuset. Det er det eneste riktige
at A. får besked om at du ikke kan
finantsiere henne efter ønske. Kanske
hun kunne ta sig sammen og stelle
godt for mannen. Kanske han da kunne
komme sig opp. Det er rimeligt han
må bli ulykkelig med en sånn kone
der bare higer efter å komme nedover.
Hun har ikke tatt sig av huset, og
da kan der nok bli subbus.
Det er en nedrig fremgangsmåte A.
har gjort. Dette måtte bli stoppet.
Bernhard sa engang at kanske livets
gjennemgåelser kan sette henne på

 

      

ret kjøl. – Men det er intet som
er mere forstålig \enn/, at mannen må
bli ulykkelig, sånn hun har tatt det.
Det er godt vi kan ta det med
ro. Fru Kårbø skrev engang:
«at hun kommer til å plage dere er
sikkert, men det er bare om å gjøre
å ta det så det ikke piner dere.»

    
    Mange hilsner fra din
hengivne Inger.

    Tusen takk for den deilige
sending!

 

      

    Kanske pengebrevet til Kragerø
ikke er kommet frem. Kanske
jeg burde skrive til Elias å spørre.
Nei jeg spørrer ‹først› på posthuset.
Jeg har set nylig kvitteringen for
brevet til Kragerø, men den er kommet
vekk. –

    Andrea skjønner hun optrær
på den måte at hun må bli til
forbauselse.