Munchmuseet, MM K 4888

MM K 4888, Munchmuseet. Datert 25.11.1934. Brev fra Inger Munch.