Munchmuseet, MM K 4888

MM K 4888, Munchmuseet. Datert 25.11.1934. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
25-11-34    Kjære Edvard.


    Andrea tror jeg er syk, derfor tør hun
si den usandhet at jeg har sagt du skal
betale for gutterne. Da hun for to år siden
skrev at hun gjerne vilde ha gutterne
hos Bernhard, at det vilde koste 200 pr.
måned, skrev jeg til B. at du ikke kunne
betale for dem. Ifjor vår blev vi enige
om at jeg skulde sende A. noen penge, i
to avdelinger. Jeg tror det var 2 eller 300
jeg sendte henne. Disse tok hun til
reiser til sig og gutterne. Om høsten blev
vi enige om å sende henne resten, jeg tror
det var 200, disse sendte jeg med Elias, es
adr. Kragerø. Jeg har ikke hørt om de

 

      

er kommen frem. Mig har hun ikke
kvittert for dem. Efter samråd med dig
skrev jeg den gang hun vilde ha gutterne
nedover, at det var urimeligt, hun burde
ta huslærer eller la dem komme på skole
deroppe. Jeg har den hele tid sagt at
du ikke kan påtage dig noe. Ifjor skrev
hun at gutterne var anbrakt i Sortland.
Det var hun så glad for da de lett
kunne komme hjem. Tanten hadde gitt
fritt hus, «det er bare kost og skole-
penge vi (Ellingsens) skal betale.» Ikke
et ord om noe løfte om penge fra os.
I sommer sendte jeg Einar 50 kr.
til konfirmation. Jeg fikk øieblikkelig
brev fra A. hvori hun skriver at gutterne
er ankommen til Eidsvoll. Hun

 

      

skriver: «jeg er så gla for dette, det
blir absolut den billigste måten for
os å få dem frem til artium på.
Og et lite stipendium får de på
skolen, og jeg håber der blir såpass
fortjeneste at vi ikke behøver å ta dem
ut av skolen.» – Ikke et ord om at
der er lovt dem noe. Det er nok ut-
klekket av Andrea nu hun tror jeg
er syk. De få gange A. har skrevet
til mig var altid beregnende, så jeg
altid var forsiktig med hvad jeg skrev.
Det har den hele tid vært A’s vilje
at du skal betale og nu har hun
altså gjort kuppet. – Hun har ikke
vært bange for å bruke penge. Hun
sendte for to år siden den eldste gutt

 

      

til Danmark, han var der vist et halvt
år.

    
    Din hengivne Inger.