Munchmuseet, MM K 4905

MM K 4905, Munchmuseet. Datert 24.11.1937. Brev fra Inger Munch.