Munchmuseet, MM K 4905

MM K 4905, Munchmuseet. Datert 24.11.1937. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
24 nov. 37    Kjære Edvard.


    Takk for brevet. Nei det er nok
altfor megen mas for dig den haven.
Det har jeg nok tenkt på da du skrev
om eplene. – Jeg har det storartet, har
nu tatt hvile fra malning. Hele bygg-
og bestyrermennene var her for å inspisere,
det er adskillig å gjøre istann. Alle var
vildt begeistret over mine arbeider.
En ingeniør sa at blomstersamlingen
på balkonen så storartet ut langt oppi
gaten. En sa jeg burde ha bestilling
på maken opigjennem alle balkonene.

 

      

En sa jeg må fortsette.
Der var vegger i pikeværelset som
burde utsmykkes. Men jeg tar en ordent-
lig hvile nu. Det er et rent mirakel
dette, det har jo aldrig vist sig før, og
ikke har jeg vært lei for det, jeg har
bare forundret mig over at jeg skulde
være kjemisk renset for anlegg.

    Det har bare vært musikken som har
stått for mig, og der har jeg kjempet
med medfødt stive fingre.

    Det er jo en stor begivenhet for
mig dette. Søster Ada fra Godthåb
som går på malerskole var her, og
hun ropte tre gange: dette er
så storartet.» Under alt dette

 

      

arbeidet er jeg kommet mig, har en
svær appetitt. Jeg har gjort en nydeligt
plate til Laura Bjølstad, til et bord.
Men jeg er kommet i den ærgrelse, at
folk tigger om bilder. Jeg sier da
som du sa: når en skomaker stiller
ut, kunne det ikke falle dannede mennesker
inn å tigge. Hvis en dame viste mig
en del håndarbeider, kunne det da ikke
falle mig inn å tigge. Alle mennene
var strålende blide. Nu tar jeg
ture, jeg er forbausende stærk.

    Jeg håber du fremdeles kommer dig.
    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger.