Munchmuseet, MM K 4914

MM K 4914, Munchmuseet. Datert 10.10.1939. Brev fra Inger Munch.