Munchmuseet, MM K 4914

MM K 4914, Munchmuseet. Datert 10.10.1939. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
10 okt. 39    Kjære Edvard.


    Takk for brevet. Sånne forkjølelser
er kjedelige, godt at du er bedre.
Jeg har ikke behøvet å ha ekstra
hjelp, men hvis det siden skulle trenges
kan jeg få min utmærkete kone til å
komme. – Det var godt du har talt
med dr. Schreiner, det er så abnormt
handlet av Andrea så det er nød-
vendigt å meddele sig. Sålenge faren
til Arne levet, holdt han trådene
i sin hånd, men efter hans død
har Andrea opdraget mann og barn til å
danse efter sin pipe. Bernhard og
Elias får ta hånd i hanke med henne.

 

      

    De har vært med i hennes opdragelse.
Dem har hun vært gla i, ikke i
oss, kun vores penge. Bernhard har
en utmærket kone, de har opdraget
sine 4 døtre godt, de har tatt
skrekk av Andrea.

    
    Mange hilsner fra din
hengivne Inger.