Munchmuseet, MM K 4932

MM K 4932, Munchmuseet. Datert 02.09.1942. Brev fra Inger Munch.