Munchmuseet, MM K 4934

MM K 4934, Munchmuseet. Datert 05.11.1942. Brev fra Inger Munch.