Munchmuseet, MM K 4934

MM K 4934, Munchmuseet. Datert 05.11.1942. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
5 nov. 42.    Kjære Edvard.


    Takk for brevet. Vi har intet annet
å gjøre enn å vebne oss med avstann-
tagen fra henne og hennes slekt. Vi må
huske på hvad den avdøde doktor sa til
mig. Hun vil forsøke å vinne seier over
oss, som bestemoren vant over Andreas.
Bestemoren var ganske sikkert abnorm, det
er vist osså Andrea, sånn som hun har tatt
det. Det er det gode at vi ingen anker har
ved å ta det sånn. Vi må forsvare oss mot
henne og hennes hjelpere. – Med hensyn til
sendingen til mig kom pakkene frem, men
mitt brev som jeg sendte dagen efter, blev
altså borte på veien. Disse budene er nok
sikre. Jeg var ikke hjemme, men han leverte
posene til min nabo.

    
    Din hengivne Inger.