Munchmuseet, MM K 4982

MM K 4982, Munchmuseet. Datert 05.06.1884. Brev fra Christian Munch.