Munchmuseet, MM K 4982

MM K 4982, Munchmuseet. Datert 05.06.1884. Brev fra Christian Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
H.M. d. 5/6.    Kjære Edvard.


    Jeg modtog dit Brev
ganske nylig – Jeg vil
raade Dig til blot at spise
hvad der bekommer Dig bedst.
Surt s.s. Frugt og Saft, Ærter
og Saltmad bør Du være
forsigtig med – helst afholde
Dig derfra endnu i nogen Tid.
Natron bør Du maaske ophøre med
for nogen Tid \(med mindre det for en Gangs
Skyld skulde tiltrænges for Haub … )
/, men Draaberne
af ‹Nux› van … ea Tincturen – 10 ad gangen
3 gange daglig bør Du endnu tage.
Lidt øl – bayersk – ½ glas 3 gange
om Dagen – tror jeg nok Du kan
tage og Portvin. Jeg vilde gjerne
Du skulde tage 2 Jernpiller 3
gange daglig paa Maden. Send blot
Æsken ned paa Regning – Du bør
lade Dig indgnide med Kamfersalve (den
hvide) paa Gigtstederne.
  Med kjærlig
Hilsen til Alle.
 Din KrMunch

    Du bør vist ikke ud endnu, da jeg tror at Luften
i al Fald endnu er lumsk. Her maa jeg fremdeles fyre i 2 g. om Dagen,
Morgen og Aften.

 

      

    Gerhard Munthe var her-
nede og spillede Croquet
med nogle Damer og Officerer
2 Pintsedag. Han boer nær ved
Norderhovs Kirke, men reiser nu
hjem, da hans Fader desværre
er daarlig og venter ikke andet
end at vandre herfra. Hans
Moder er ogsaa daarlig; har
havt Slag. Jeg har skrevet
til min gamle Ven, som
jeg er glad for jeg har gjort.

[Red.: Skriblerier og tall.]