Norderhov kirke

Bygning. Norderhov, Norge

Norderhov kirke er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4982.   Brev fra Christian Munch.
«Gerhard Munthe var her- nede og spillede Croquet med nogle Damer og Officerer 2 Pintsedag. Han boer nær ved Norderhovs Kirke, men reiser nu hjem, da hans Fader desværre er daarlig og venter ikke andet end at vandre herfra. Hans Moder er ogsaa daarlig; har havt Slag. Jeg har skrevet til min gamle Ven, som jeg er glad for jeg har gjort.»