Munchmuseet, MM K 4984

MM K 4984, Munchmuseet. Datert 10.11.1889. Brev fra Christian Munch.