Munchmuseet, MM N 445

MM N 445, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Munch har brukt tre ulike penner her. Opprinnelig er teksten skrevet med grå blyant og rettelser/tilføyelser gjort med lilla penn, siden er den overskrevet/tydeliggjort med svart penn. Det første tekstlaget er gjengitt for seg i transkripsjonen.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 445 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 445 bl. 1v