Munchmuseet, MM N 445

MM N 445, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Munch har brukt tre ulike penner her. Opprinnelig er teksten skrevet med grå blyant og rettelser/tilføyelser gjort med lilla penn, siden er den overskrevet/tydeliggjort med svart penn. Det første tekstlaget er gjengitt for seg i transkripsjonen.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 445 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 445 bl. 1v
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring