Riksarkivet, RA/PA - 1299 (PN 1251)

RA/PA - 1299 (PN 1251), Riksarkivet. Datert 10.10.1934. Brev til Andrea Munch-Ellingsen