Riksarkivet, RA/PA - 1299 (PN 1251)

RA/PA - 1299 (PN 1251), Riksarkivet. Datert 10.10.1934. Brev til Andrea Munch-Ellingsen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 1251, s. 1

    
    Fru Andrea Ellingsen
    Adr. Frk Dagny Kinck
    Fr. Stangsgt. 46
    Oslo

 

      
PN 1251, s. 2

 

      
PN 1251, s. 3
    
    Kjære Andrea


    Det havde været hyggeligt
at se Dig men jeg var
ikke på Ekely da Du var
ute – Jeg bor ikke længer
på Ekely men har blot
mit Atelier der Jeg kommer
til at forpagte bort stedet
Som jeg har sagt Dig før
har Oslo været anstrængende
for mig – Der har ingen ro
været at få – Derfor denne
beslutning og forat hvile
er jeg på reisefod – Det er det
bedste når man skal hvile
{‹for›}\af/ overanstrængelse – Det er

    {H}\J/eg var blot innom forat hente noget og reiste strax
igjen den dag Du var ute hos mig på Ekely

 

      
PN 1251, s. 4

osså vigtig at samle mig
og få oversigt og orden på
min økonomiske status – Den
er nok ikke så god nu da
tiderne er dårlige og jeg blot
er henvist til at sælge billeder
i dette fattige land –
Min eiendom Ekely viser sig
osså at være en nokså værdiløs
eiendom der vanskeli lar sig
bringe penger udaf –

    Det glæder mig overordentlig
at I alle er friske og har
det vel – Når jeg ved tilstrækkelig
har fået hvile ut {og} så skal
det blive rigtig ‹h› morsomt
at hilse på Dig når Du en annen
gang kommer til byen og

 

      
PN 1251, s. 5

på gutterne
    Inger har desværre været
rigtig dårlig et års tid og
har hele tiden været under
læge behandling –

    Det er ro hun trænger –
    
    Ja      nu ønsker jeg Dig
og alle Dine alt godt

    Din hengivne
Edvard Munch


Kambo
10–10–34