Munchmuseet, MM K 26

MM K 26, Munchmuseet. Datert 07.03.1902. Brev fra Andreas Aubert.
Filologisk kommentar: Brevet er feildatert av Andreas Aubert. Årstall skal være 1902, hvilket fremgår av både innhold, som refererer til ulykken på DS Kong Alf ved utgangen av 1901, og av at brevet er svar på PN 186, datert 07.02.1902.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Vindern 7.III.01    Kjære Edvard Munch,


    først en sen tak for
brevet med tegningen av gam-
le Mentzel.

    «Skrik» er igjen hentet
til Nationalgalleriet.

    Om utlaan fra galleriet
kan der nu efter den sidste
ulykke paa Hamburgerbaaten
ikke godt være tale. Jeg nævn
te Deres ønske om Hans Jæ-
gers
portræt i et av de sidste
møter; men alle var imot
utlaan.

    Nu har jeg endelig faat svar
fra Dencken i Krefeld, De
har samme betingelser – på
fragt – fra Berlin som fra
Kristiania. De melder
altsaa – hvis De ikke alt har
meldt dem – de to vi før har
talt om: «Skrig» og Schous

 

      

nye «Sommernat». Dencken
svarte idag at han bare
kunde ta to fra Dem.

    Jeg er spændt paa
at høre nyt og godt fra
Dem om Deres utstilling
i Berlin.

    
    I hast med venlig
hilsen

    Deres hengivne
Andreas Aubert.