Munchmuseet, MM K 79

MM K 79, Munchmuseet. Datert 03.01.1907. Brev fra Hans Dedekam, Kunstindustrimuseet i Oslo.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Kunstindustrimuseum
Kristiania.


    
3.1.07    Kjære Edv. Munch


    Af aviserne vil De ha læst en
del om affæren «Vigelands fontæne».
Vi har nu samlet ca 110 000 Kr til
den. Hidtil har jeg stået alene – kun
sammen med en ven – i denne sag.
Nu vil jeg søge at gi den mer
klem ved at lave en stor komité,
der kan virke ved sine navnes vegt.
Der er ingen norsk kunstner, hvis
navn jeg heller vil ha med end
Deres. Jeg skriver derfor disse linjer
for å spørge Dem, om De ikke vil
gjøre Vigeland og mig den tjeneste
at gi os tilladelse til at sætte Deres

 

      

navn blandt medlemmerne af
komitéen. Kommer dette brev Dem
rettelig ihænde, så vær så venlig
at sende mig et par ord herom
snarest – thi komitéen må nu
hurtigst dannes.

    Kjender De Meier-Gräfes og
Graf Kesslers adresse? I så fald
vilde jeg være Dem meget for-
bunden for dem.

    
    Med venlig hilsen
    Deres
Hans Dedekam

 


    Jeg sender Dem samtidig et
«fontæne-hefte».