Hans Dedekam

Hans Ellefsen Dedekam (1872–1928)
Norsk kunsthistoriker og museumsmann. Publiserte i 1908 artikkelen "Edvard Munch", i Kunst og Kultur : Studier og afhandlinger Lorentz Dietrichson tilegnet i anl. af hans 75-aarige fødselsdag fra Kunsthistorisk forening.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Hans Dedekam

I det digitale arkivet finnes det 3 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 276.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg maatte desværre renoncere på Deres Besøg – til Ramme – Den svære Arbeide med Dekorationerne, Udstillingsmaset og alt {d}annet som fulgte dermed havde gjort mig så overanstrængt at jeg ikke kunde være den Vært jeg gjerne vilde – så jeg måtte bede Dem ikke komme –»
Vigelandmuseet, PN 780.    Brev. Datert 30.1.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Vigelandmuseet, PN 783.    Brev. Datert 23.1.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Hans Dedekam til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 78.   Brev. Datert 10.10.1902. 
«Jeg tillader herved at minde Dem om Deres løfte om at medbringe til Christiania, hvad De i Aasgaardstrand har af artikler og avisudklip om Deres kunst – og hvad De ellers maatte have af materiale.» 
Munchmuseet, MM K 79.   Brev. Datert 03.01.1907. 
«Af aviserne vil De ha læst en del om affæren «Vigelands fontæne». Vi har nu samlet ca 110 000 Kr til den. Hidtil har jeg stået alene – kun sammen med en ven – i denne sag. Nu vil jeg søge at gi den mer klem ved at lave en stor komité, der kan virke ved sine navnes vegt. Der er ingen norsk kunstner, hvis navn jeg heller vil ha med end Deres. Jeg skriver derfor disse linjer for å spørge Dem, om De ikke vil gjøre Vigeland og mig den tjeneste at gi os tilladelse til at sætte Deres» 
Munchmuseet, MM K 80.   Brev. Datert 18.01.1907. 
«For kort tid siden sendte jeg et brev til Dem kun med adresse «Weimar». Nu siger Jens Thiis mig, at adressen er Bad Kosen. Jeg må derfor atter sende Dem et par linjer, da De vel ikke har fået mit første brev.» 

Hans Dedekam er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 79.   Brev fra Hans Dedekam, Kunstindustrimuseet i Oslo. Datert 03.01.1907. Se s. 2
«Kjender De Meier-Gräfes og Graf Kesslers adresse? I så fald vilde jeg være Dem meget for- bunden for dem.»
Munchmuseet, MM K 4475.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.04.1909. Se s. 2
«Vi har glædet os usigelig over alle de gode Kritikker. Dedekam glimrende, og selv Vogt gaar til Erkjendelse og trøster sig ved at det ikke er anderledes i andre Lande.»
Munchmuseet, MM K 4497.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.02.1903. Se s. 1
«Tak for Kortet, det var hyggeligt at see nogle Ord fra Dig igjen – Og hvor godt at høre, at Du har faaet solgt et Par Bille- der. – Du seer vel, at H. Dedekam er kommen i Morgen bladet med Kunstanmeldelser– idag om «Hennig» og for et Par Dage siden Erik Wærenskjold. – Skulde Du ikke have seet disse Nummere, vilde»
Munchmuseet, MM K 4509.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.10.1904. Se s. 2
«Aftenposten er den samme; hvor godt, at Dedekam skriver allige- vel, og saa greit. –»
Munchmuseet, MM N 2849.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 30.1.1907. Se s. 4
«Vil Du være så snil at forklare Dedekam at jeg ikke kan – og hvorfor jeg ikke kan deltage i Fontænebevægelsen – så glad jeg er i Vigelands Kunst – Det gjælder jo at jeg kommer over en farlig indre Sygdom – Altså æd{ … }le Frænde – Ta et lidet {g}Glas på vores Velgaaende og mange Hilsener til Dig og {H}Gierløff»
Munchmuseet, MM N 2868.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 2.4.1909. Se s. 2
«Den ædle Skald Gierløff hin snilde vækker Kamplyst med herlige Kvad – {Den}Ridderen Dedekam uden Frygt og Dadel – stævner i sin blanke pletfri Rustning frem»