Munchmuseet, MM K 91

MM K 91, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Lucien Dedichen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
DR. MED. L. DEDICHEN
Indremedicinske sykdommer
Kontortid 1–3
Telefon 40461


    
Oslo,
Meltzersgt. 7
27/    Kjære Munch.


    Jeg møtte idag en ulykkelig mann –
den franske minister; han hadde alt
parat til en Munch-utstilling i
Paris, men kunne ikke få dit tilsagn.
Formodentlig har jeg ved given lei-
lighet skrytt av det venskap du
har vist mig, så han trodde jeg kunne
påvirke dig. Det innbiller jeg mig
jo ikke, men for det første er jeg
som læge innstillet på å prøve
å hjælpe de som har det vonnt –
og M. Ristelhüeberhadde det svært
vonnt, for han vil så nødig reise
på lørdag uten dit ja – og for
det annet syntes jeg som din gamle
beundrer, at det var morsomt
at la France, som jeg ikke syns tidlige-
re har forståt dig nok, skulle få
se en sån utstilling nu. Og så
tænkte jeg: jeg kan da prøve!

    Og jeg er vis på at, likesom jeg

 

      

 … Jappe, om han hadde levet,
 …  utstilles i Paris!

    
    Med bedste hilsen
    Din hengivne
Lucien Dedichen