Munchmuseet, MM K 133

MM K 133, Munchmuseet. Datert [??].06.1889. Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Min kjære Edvard!


    Antageligvis kommer jeg til
at reise torsdag den 13. med damp-
skibet. Kommer noget iveien, skal
jeg skrive, når jeg kommer. Skal
jeg skrive til Nordstrand eller
«Grand». Du er vel i byen så
jeg adresser til «Grand», der træf-
fer det dig sikrest – Kommer
du nedover en trip med S.

 

      

    nu, så skal dere være hjertelig vel-
komne, men da må dere endelig
si, dere skal være i Åsgds. Så
er det bedst du fortæller, at du
skal reise til Italien også,
så moderen er tryg. Vi kom
hjem kl. 12 inat på grund
af at fruen har besvimt i
en bondegård ved Skopum.
Moderen trodde, vi havde vært
i Åsg. og måtte overnatte
der, så hun ventede mig ikke
hjem. – Tusind tak for
den vakre halvmånen, jeg tit-
ter på den ret som det er i
skuffen. Bare ikke de bæ-

 

      

    sterne fortæller at vi har
vært i Å. så er alt heldigt
overstået. Jeg er meget glad,
fordi jeg fik se og være lidt
sammen med dig. – Lev
så inderlig vel du, jeg skri-
ver med blyant, fordi jeg røg-
te en cigaret med opium,
som jeg fik af Jappe og den
har gjort, at jeg sætter blækklat-
ter på papiret. –

    Adjø da sålænge, nu skal
jeg ned til fruen, hun lig-
ger nemlig idag, fordi hun
var så dårlig igår.

    
    Din hengivne
Meisse

 

      

    Hvis svinet Jappe skulde
finde på at reise torsdag
må jeg vente til fredag
og kommer da med
dampskibet.
  Hilsen
fra

    Meisse dit