Munchmuseet, MM K 274

MM K 274, Munchmuseet. Datert [??].11.1897. Brev fra Alfred Hauge.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Kjøbenhavn November 1897.    Kjære Munch.


    En mand med Deres position
træffer naturligvis saa mange mennesker,
at De tilslut har vondt for at
huske alle dem, som De har stødt paa.
– Som for. eks. undertegnede, som De
var sammen med i Blanckenberghe og
Bruges et par dage og senere i Paris. –

    Grunden til at jeg skriver
til Dem er denne:

    Jeg lever her i Kjøbenhavn,
har et værelse, hvor jeg arbeider
saagodt jeg kan. Hver fugl synger
jo med sit næb. Som jeg forleden
gaar omkring i mit store værelse
med de tomme vægge, kom jeg
til at tænke paa, hvor det vilde
opmuntre mig i mit arbeide,
hvis jeg havde et lidet billede
af en eller anden maler, som jeg
beundred. Hvor det vilde være en
hvile –, et dilirium for mit øie
og samtidig en opfordring til at
hænge i og ikke gi sig, hvis jeg
havde en Cezanne, en Moreau, en
Manet eller en van Gogh  …  eller
i ethvert tilfælde en Edvard Munch.

 

      

    Saa kom jeg pludselig til at huske, at
De skyldte mig nogle penge (summen
husker De nok selv. Da jeg boede i
Belgien sammen med Jæger og De
boede i Paris laante jeg Dem, som
De vil huske en sum, som blev Dem
sendt fra Christiania fra min
daværende advokat). – Istedenfor
disse penge vilde jeg saa gjerne
ha en ubetydelighed, som De har
lavet. Een liden skisse, en
farvestemning, helst om De har
noget fra Deres impressionistiske tid –
– fra slutten af ottiaarene –. For
et par aar siden saa jeg hos en ramme-
mager, som boede i en af de tværgader,
som gaar mellem Akersgaden og
Kirkegaden etpar ganske bittesmaa
billeder, De havde stillet ind hos
ham (fordi De vist selv ikke havde
plads, de boede vist paa et hotel). Det
ene var et ungpige-hoved fra Deres
impressionisttid, som jeg aldrig
glemmer. Har De noget saadant. Hvis
ikke, saa kan De jo sende mig etpar
raderinger eller noget andet. –

 

      

    Til eventuelle udgifter, emballage og
bybud \osv/ medsender jeg en norsk fem-
kroneseddel. Det hele kommer ikke
paa mere end en 60–70 øre tænker
jeg, men jeg ved ikke hvordan en
saadan liden sum i sølv skulde
sendes op. Da følgelig en seddel
er bekvemmere at sender, saa skikker
jeg altsaa det afsted.

    Min adresse er
    Dronningens Tværgade 33II
    Kjøbenhavn


    Hvordan har De det forresten?
Jeg blir i Kjøbenhavn til April,
saa reiser jeg vist til London,
hvor jeg har forbindelser, hvilket
begynder at blive godt for mig at
have nu, da det lakker mod slutten
med pengene.


    Hvis De skulde have imod den af
mig foreslaaede ordning, bedes De være saa
snild at meddele mig dette.

    
    Modtag, kjære Munch, de bedste hilsener
fra
 Deres beundrer
Alfred Hauge