Munchmuseet, MM K 301

MM K 301, Munchmuseet. Datert 23.12.1915. Brev fra Thorolf Holmboe, Julie Holmboe, Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

           

    
    Maleren
    hr. Edvard Munch
    Jeløen
    prMoss.


    
    Kjære Munch!


    Glædelig jul
ønsker vi Dem
alle.

    
    Mange hilsener
fra
 Julie Holmboe
Thorolf H.
Jappe.