Munchmuseet, MM K 304

MM K 304, Munchmuseet. Datert 30.07.1920. Brev fra Thorolf Holmboe, Julie Holmboe, Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch!
 Tak for brevet idag!
    
    Mange hilsener
    din ven Jappe

 

[Red.: ]


           

    
    Maleren
    Hr. Edvard Munch
    Ekely
    prSkøien St


    


    Kjære Munch


    Vi sidder nu
helt fast her paa
Høsbjør, paagrund af
jernbanestreiken,
og jeg er nervøs over,
at vi ikke kan komme
herifra. Jappe har
stadig smerter, men
jeg synes han bærer
dem som en helt.
Her er forresten i alle
dele udmærket og
hotellet er meget
komfortabelt.

    
    Mange hilsener fra
    Thorolf & Julie Holmboe