Munchmuseet, MM K 409

MM K 409, Munchmuseet. Datert 01.02.1905. Brev fra Nils Kiær.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edv. Munch, Maler
    Cassierer, Kunstsalon
    Victoriastraße 38
    Berlin

 

      
    
Kr.a. 1 Febr.    Kjære Edv. Munch,
 Hvis du
havde læst min Artikel i
Sammenhæng med vedkommende
Stortingsdebat, vilde du skjønt
at jeg brugte Udtrykket Ørefik
fordi det blev brugt i Stortinget.
For mig betyder Ørefik og
Bølleoverfald et og det
samme. Min Mening om
Haukland og din Affære kjender
du fra før. Din uforblommede
Trusel om at fingre i mit
Ansigt tar jeg med Sindsro.

    
    Med Hilsen
    Din
N. K.