Munchmuseet, MM K 452

MM K 452, Munchmuseet. Datert 01.07.1892. Brev fra Vilhelm Krag.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch.


    Jeg har nu undersøgt forholdene her for dig.
Her hos Grieg er der desværre ikke plads; men opholdet
her skal ikke falde så svært dyrt alligevel. –

    Jeg talte igår med Johan Bøgh – en gammel
digter og konservator ved Bergens museum.

    Han er en ren glødende beundrer af dig; –
(han havde oppe hos Grieg seet udkastet til titelvig-
net til min bog og blevet rent indtat i det)

    Han bad mig sige dig, at han med største glæ-
de vilde ordne alt udstillingen behøver – skaffe
lokale etc. etc. – Eilert Utne – redaktør af Bergens-
posten
– der også er en af dine tro tilhængere, vil
besørge reklame. Du må altså først udstille til høsten.

    Bøgh var enig med mig i, at du måske

 

      

burde være her lidt i sommer og male, for
at få billeder af lokal interesse.

    (Ligeledes har jeg talt med Grieg om den bo-
gen, du talte om, og da han nu er ganske
færdig med indredningen af sin reproduktionsanstalt,
og han virkelig præsterer ting, som fuldstændig står
på høide med, hvad der præsteres i Wien,
må jeg si, du burde tænke lidt på ham.)

    I alletilfælder tror jeg, du burde rusle
herhen isommer. – Det er en ganske ny natur,
nye folk – rare, hyggelige mennesker.

    Johan Bøgh Bøghs adresse er simpelthen  Bergen.
Min er      John Griegs forlagsexpedition Bergen.

    Hvis det er noget du vil, jeg skal gjøre,
eller hvis du beslutter dig til at komme, da
skriv til mig og jeg skal gjøre hvad jeg kan.

    
    Din hengivne
Vilhelm Krag


1 juli 1892.