Johan Bøgh

Johan Wallace Hagelsteen Bøgh (1848–1933)
Norsk kunsthistoriker og museumsmann.

Tilknyttet

  Relaterte personer

  Les mer

  Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Johan Bøgh

  I det digitale arkivet finnes det 5 brev/brevutkast til denne mottakeren.

  Munchmuseet, MM N 1654.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Tiden er vel knap så jeg beder Dem simpelthen selv lave Navne på Billederne – Det kommer jo til syvende og sidst ikke an på Navnet – Blandt Gravur de farvede Gravurer er jo der Titeler som «Elskende Kvinde», «Jalousi» – To Mennesker – Melancholi i Verdensrommet – Bølger to – Blandt Gravurerne kan jo let sættes Kvindestudie – Syg Pige –, Portræt –»
  Ukjent eier, Brevs. 518, Fotostatkopi i Nasjonalbibliotekets samling (PN 284).    Brev. Datert 1892. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Ukjent eier, Brevs. 518, Fotostatkopi i Nasjonalbibliotekets samling (PN 285).    Brev. Datert 20.7.1892. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Ukjent eier, Brevs. 518, Fotostatkopi i Nasjonalbibliotekets samling (PN 286).    Brev. Datert 13.8.1902. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Ukjent eier, Brevs. 518, Fotostatkopi i Nasjonalbibliotekets samling (PN 287).    Brev. Datert 1902. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

  Brev fra Johan Bøgh til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 61.   Brev. Datert 12.08.1902. 
  «Deres Billeder havde allerede været ud- stillede ca. 14 Dage da «Forargelsen» gav sig til- kjende i Form af Forslag i Direktionen om at fjerne en Del af Billederne. Af Direktionens 7 Medlemmer stemte kun 2 (jeg og Sagfører Kr. Jebsen) imod. Saavidt jeg husker blev 4 Blade besluttet inddragne, deriblandt «et Kys» samt de to nøgne, Mand og Kvinde, liggende paa Sengen, – jeg husker ikke de to andre Blade. Jeg tog Afsked som Formand og vil for Eftertiden intet ha at gjøre med Kunstforeningen. – Skal der kunne sælges noget af Deres Samling, maa De sende en Fortegnelse med Titler og Priser. Havde en saadan medfulgt Samlingen straks – hvad der burde – havde jeg vistnok allerede kunnet solgt enkelte Blade. Desværre rejser jeg til Udlandet om nogen Tid, saa jeg frygter for, at jeg ikke kan ta mig af Deres Sager. Men kommer Fortegnelsen snart, skal jeg gjøre mit bedste.» 
  Munchmuseet, MM K 62.   Brev. Datert 01.08.1892. 
  «Jeg ser desværre nu, at den nye Udstilling i Husets Sal af de i Köln iaar kjøbte Gjenstande ikke kan aabnes før i Slutningen af August, og vil saa- ledes ikke der kunne skaffes Lokale til Deres Udstilling. Vi maa altsaa se at finde et andet Lokale, men jeg vil ikke betemme mig for noget, før De selv kommer herop. Sagen skal imid- lertid gaa, derom tviler jeg ikke. Jeg melder Dem kun dette foreløbig, for at De skulde vide, at vi maa have andet Lokale end jeg fra først af havde tænkt. Det gjelder med Dem kunstnerisk at revolutionere Bergen.» 
  Munchmuseet, MM K 5188.   Brev. Datert 12.12.1933.  

  Johan Bøgh er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 452.   Brev fra Vilhelm Krag. Datert 01.07.1892. Se s. 1
  «Jeg talte igår med Johan Bøgh – en gammel digter og konservator ved Bergens museum.»
  Munchmuseet, MM K 453.   Brev fra Vilhelm Krag. Datert 1892–1892. Se s. 1
  «Imidlertid er det så kjedeligt, at jeg nok blir nødt til at reise om 14 dages tid – (i beg af august) –, så vi vistnok ikke kommer til at bli noget sammen her. Jeg traf Johan Bøgh, som er en udmærket hyggelig, mor som og civiliseret fyr, og han sagde at han havde fået brev fra dig og»
  Munchmuseet, MM K 453.   Brev fra Vilhelm Krag. Datert 1892–1892. Se s. 2
  «Redaktør Utne, Dr.philos. Brunchorst, Ger- hard Gran, Irgens-Hansen og Konservator Bøgh er de hyggeligste folk jeg på læn ge har været sammen med.»
  Munchmuseet, MM K 1131.   Brev fra Jens Thiis. Datert 15.10.1902. Se s. 1
  «– Sig mig, har du tilbudt Kunstin- dustrimuseerne i Hamburg og i Kjøbenhavn af dine raderinger \og lithografier/? Og Nationalmuseet i Stockholm – Kobberstiksamlingen? Og Bøgh i Bergen da?»
  Munchmuseet, MM K 2755.   Brev fra Max Linde. Datert 18.12.1902. Se s. 1
  «Hierdurch möchte ich Sie daran erinnern, dem Director Boegh von Bergens Museum und Docent BäckstromStockholm einige Zeilen zu schreiben, mit der Bitte die morgen von Gottheiner an diese Herren gesandte Schrift zu besprechen.»
  Munchmuseet, MM K 5766.   Brev fra Jens Thiis. Datert 17.12.1895. Se s. 2
  «Jeg fik af Bøgh en hilsen fra deg i dag. Tak – og glædelig jul.»
  Munchmuseet, MM N 3237.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 15.1.1910. Se s. 3
  «– Hvis Mussæet holder det store Kunstskrift i Berlin – vil Du i Januar– heftet se hvordan jeg Alfa og Omega sættes som Elitekunst sammen med Manet og 3 a 4 andre af Europas første Kunstnere – Jeg tænker Bøgh har Heftet –»