Munchmuseet, MM K 453

MM K 453, Munchmuseet. Datert 1892–1892. Brev fra Vilhelm Krag.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    \Når du kommer, har Utne lovet
at ville fede bladene med
notitser om dig. Ligeledes
har Bøgh og Utne lovet at sørge for logi etc
/

    \Har Obstfälder været hos dig?/


    
Søndag.    Kjære Munch.


    Iforgårs fik jeg dit brev og rykkede
straks ind i alle byens aviser en
større notits, som slugtes af samtlige
med spærret tryk. –

    Imidlertid er det så kjedeligt, at jeg
nok blir nødt til at reise om 14
dages tid – (i beg af august) –, så
vi vistnok ikke kommer til at
bli noget sammen her. Jeg traf Johan
Bøgh
, som er en udmærket hyggelig, mor
som og civiliseret fyr, og han sagde at
han havde fået brev fra dig og

 

      

håbede at kunne få lokale gratis i
slutn. af September. – Forøvrigt har vel
han skrevet til dig selv herom.

    Her er svært pent omkring byen; og opo-
ver på Vossekanten er der de nydeligste
piger jeg endnu har seet; ganske lyse-
lysegult hår og fin hvid emaljehud.
Særlig vil jeg anbefale en pige på en
gård som heder Vinje; – hun var vist
svært rimelig også. –

    Jeg er sikker på du vil befinde dig vel
i den lille flok af civiliserede menne-
sker, som virkelig er her i bergen.

    Redaktør Utne, Dr.philos. Brunchorst, Ger-
hard Gran
, Irgens-Hansen og Konservator
Bøgh er de hyggeligste folk jeg på læn
ge har været sammen med.

    Jeg er sikker på du vil kunne ha glæ-
de af reisen. Hvis det er noget specielt
så skriv snarest.
  Din heng.
Vilhelm Krag