Munchmuseet, MM K 770

MM K 770, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Og så må jeg takke dig, kjære Munch, for dit til-
bud om de kr. 700 til sommeren. Jeg tror nok da, at
jeg ikke reiser til Modum; jeg har ikke mere nogen
fidus til Lucien, jeg tror ikke det havde gået så hel-
vedes skitt med mig, hvis jeg havde været under behand-
ling af en anden. Jeg vil da i tilfælde reise enten til Larviks
bad
, hvor man har fået en ny overlæge, som skal være frem-
ragende dygtig – eller til Vikesund badesanatorium,
hvor man især, og med stort held siges der, gjør bruk af
elektricitet. Jeg havde også lyst på Skodsborg i Danmark,
men jeg har vel ikke kræfter til at reise så langt alene.

    Ihvertfald er jeg dig inderlig taknemmelig for dit til-
bud. Du har altid været hyggelig og snild mot mig.

    
    Med mange hilsener
    din gamle ven Jappe